Vad är domen för bön i samling?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 105

Fråga: Vad är domen för bön i samling?

Svar: Enligt den övervägande åsikten måste var och en be i samling. Den förmögne som väljer att be ensam syndar, ändock hans bön är giltig. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) tycker annorlunda om den saken och anser att den som förmår att be i samling men väljer att be ensam har ingen giltig bön. Men Ibn ´Umars och Abû Hurayrahs (radhiya Allâhu ´anhum) hadîther1 bevisar att den ensammes bön har trots allt en dygd, vilket innebär att den är giltig. Dygd är ju resultatet av giltighet. Alltså, den som förmår att be i samling men inte gör det, syndar ehuru hans bön är giltig.

1Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Samlingsbönen är tjugosju gånger bättre än bönen på egen hand.” (al-Bukhârî (649) och Muslim (650))