Vad är domen för begravningsbönen på en begravningsplats?

Fråga: Vad är domen för begravningsbönen på en begravningsplats utan hänsyn till om den bes innan eller efter begravningen under förbjudna tider och framför allt efter ´Asr?

Svar: Det är tillåtet att be begravningsbönen på en begravningsplats innan begravningen. Det spelar ingen roll om tiden för bönen är förbjuden eller inte.

Beträffande begravningsbönen efter begravningen, så är den inte tillåten under förbjudna tider såsom tiden efter ´Asr-bönen. Begravningsbönen får i så fall bes efter att den förbjudna tiden har gått ut. Det är däremot tillåtet att be begravningsbönen efter begravningen utom förbjudna tider.