Vad är domen för begravningsbönen i moskén?

Fråga: Vilken är den korrekta åsikten om begravningsbönen i moskén?

Svar: Den korrekta åsikten är att det är okej att be begravningsbönen i moskén. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad begravningsbönen för Sahl bin Baydhâ’ i moskén1.

1Muslim (973).