Vad är domen för att vara med i ett försäkringsbolag?

Fråga 4: Vad är domen för att vara med i ett försäkringsbolag?

Svar: Försäkringsbolag har många aspekter och är byggda på att kunden förlorar och bedras. Antingen blir den troende vrångt behandlad eller också behandlar han själv någon vrångt. Hadîthen säger:

”Ingen skada, ingen skadegörelse.”1

Allâh har förbjudit orätt beslagtagande av andras egendomar. Den som tvingas av myndigheterna att betala försäkring får göra det, men han skall inte ta emot någon eventuell ersättning för att undkomma ränta.

1Ibn Mâdjah (2341), Ahmad (5/327) och al-Hâkim (2345).