Vad är domen för att uttala avsikten inför bön?

Fråga: Vad är domen för att uttala avsikten inför bön och annan dyrkelse?

Svar: Uttalad avsikt vad okänd på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs tid. Handlingen har alltså hittats på av folk. Därtill är den onödig. Ty avsikten ligger i hjärtat och Allâh (ta´âlâ) vet vad som finns i Hans slavars hjärtan. Du skall inte stå framför någon som inte vet vad du skall göra så att du skall behöva underrätta honom om det; du skall stå framför En som vet allting om dig.

Så uttalad avsikt var okänd på Salafs tid. Om den hade varit god skulle de efterlevt den innan oss. Alltså skall människan inte uttala sin avsikt i samband med bön eller någon annan dyrkelse, oavsett om den är dold eller uppenbar.