Vad är domen för att upphöja graven?

Fråga: Vad är domen för att upphöja graven?

Svar: Att upphöja graven går emot Sunnah. Det är obligatoriskt att jämna eventuellt närliggande gravar eller sänka dem till den vanliga höjden. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Skall jag inte skicka iväg dig på ett uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg mig på? Lämna varken en bild utan att du förstör den eller en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

1Muslim (969).