Vad är domen för att underrätta om likets kön i samband med begravningsbönen?

Fråga: Vad är domen för att underrätta om likets kön i samband med begravningsbönen?

Svar: Det är okej om de bedjande inte känner till det så att de kan be med rätt genus. Det är också okej att inte underrätta om det. I så fall avser de bedjande endast att be för det närvarande liket. Oavsett om de använder sig av manligt genus eller kvinnligt genus när de ber Allâh förlåta liket så är bönen giltig.