Vad är domen för att titta på marken där pannan skall vara under tiden man ber?

Fråga: Vad är domen för att titta på pannans plats på marken under bönens gång?

Svar: Det är Sunnah och rekommenderat1.

1al-Bayhaqî (2/283). Se al-Albânîs ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2/73).