Vad är domen för att titta på idrottsmatcher?

publicerad
27.04.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: al-Hayâh as-Sa´îdah
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Fråga: Vad är domen för att närvara vid eller titta på idrottsmatcher?

Svar: Det finns inget gott i dem. Det finns ingen nytta av dem. Det är bara slöseri med tid. Det är bättre att härda med att inte titta på dem och istället sysselsätta sig med något som gagnar ens religion och världsliga ändamål.