Vad är domen för att ta bild på de lärda när de har konferenser och föreläsningar?

Fråga: Vad är domen för att ta bild på de lärda när de har konferenser och föreläsningar? Vilken typ av avbildning är lovlig?

Svar: Avbildning är förbjuden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns en bild eller en hund.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Allâhs förbannelse vilar över avbildarna.”

at-Tirmidhî rapporterade i sin ”al-Djâmi´” via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen kommer en hals att stiga ut ur Elden. Den skall ha två ögon som ser, två öron som hör och en tunga som talar och säga: ”Jag har fått i uppdrag att ta hand om tre [målgrupper]; alla omedgörliga tyranner, alla som tillber någon gudom vid Allâhs sida och alla avbildare.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägrade att gå hem till ´Â’ishah när han såg bilder på hennes draperier. Det avvisar dem som säger att bara avbildade skulpturer är förbjudna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick inte in i hemmet förrän bilderna var förstörda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De som får det strängaste straffet på Domedagen är de som gör dessa bilder.”

Vad beträffar nödvändiga bilder som till körkortet, passet och id-kortet, så är det regeringen som står för den synden.

1Ahmad (2/336) och at-Tirmidhî (2577). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilah al-Ahâdîth as-Sahîhah” (512).