Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning?

Fråga: Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning?

Svar: Qur’ân-läsning mot betalning är förbjuden. Ty Qur’ân-läsning är en god handling och goda handlingar får inte göras i utbyte mot världsliga intressen. I så fall går handlingen miste om dess belöning. Han (ta´âlâ) sade:

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

De vilkas hela håg står till det jordiska livet och dess fröjder, dem skall Vi i detta [liv] ge hela lönen för deras handlingar, och ingenting skall här dras ifrån; men de har ingenting annat att vänta i det kommande livet än Elden. Vad de åstadkom där har gått förlorat, och alla deras strävanden var förgäves.”1

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Den som utvandrar för något jordiskt eller för en kvinna som han vill gifta sig med, räknas hans utvandring utefter det som han har utvandrat till.”2

Han som läser Qur’ânen mot betalning får ingen belöning hos Allâh. Alltså gagnas inte heller den döde av hans läsning.

111:15-16

2al-Bukhârî (1) och Muslim (1906).