Vad är domen för att svära vid Qur’ânen?

Fråga: Vad är domen för att svära vid Qur’ânen?

Svar: Qur’ânen är Allâhs tal, en av Allâhs egenskaper. Det är tillåtet och föreskrivet att svära vid Allâh och Hans egenskaper.