Vad är domen för att svara en innovatör som ger dig Salâm?

Fråga: Vad är domen för att svara en innovatör som ger dig Salâm?

Svar: Det beror på fördelen. Om du låter bli att svara och det får honom att lämna sin innovation, skall du inte hälsa tillbaka. Om du har en position och människor som ser upp till dig ser och hör hur du låter bli att hälsa tillbaka för att han är en innovatör, kommer han att tänka att de kommer att bojkotta och förödmjuka honom. Till följd därav lämnar han sin innovation. Detta är för hans och människornas eget bästa. Det här straffet är till hans egen fördel. Det är han och människorna som vinner på det.

Om handlingen består av en nackdel om det inte hälsas tillbaka så att frågorna blir upp-och-ned, innovationerna utvecklas, människorna börjar lyssna på dem, det börjar pratas och spridas rykten och det hela blir till din och ditt kalls nackdel, skall du skona dig själv och ditt kall denna ondska och hälsa tillbaka.