Vad är domen för att skriva på gravstenarna eller utmärka dem med färg?

Fråga: Vad är domen för att skriva på gravstenarna eller utmärka dem med färg?

Svar: Att färga dem är en form av vitkalkning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att gravar vitkalkas. Det kan också leda till att folk börjar tävla om vem som färgar finast. Slutligen kommer gravarna bli till en skrytplats. Därför skall sådant undvikas.

Angående skriften, så förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrifter på gravar. Vissa lärda säger dock att det är okej om syftet är kunskap om vems graven är utan något beröm eller någon hyllning. I så fall gäller förbudet skriften som högaktar den döde eftersom det nämns i samma svepa som förbudet för vitkalkning och bygge.