Vad är domen för att skriva likets namn och dödsdatum på gravstenen?

Fråga: Vi har sett hur vissa reser gravstenar som den dödes namn och dödsdatum står på. Därtill kan de även vara höga.

Svar: Det är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd skrifter på gravarna1. Vissa lärda tillåter dock att det finns en symbol eller endast ett namn på gravstenen.

Att skriva dödsdatumet, likets namn, dess faders namn, dess farfaders namn och liknande eller någon Qur’ân-vers är innovationer som skall tas bort och ersättas med en annan sten. Därtill skall gravstenen inte vara högre än de övriga gravstenarna. Den skall vara jämnhög med de andra gravstenarna. ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Skall jag inte skicka iväg dig på ett uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade iväg mig på? Lämna varken en bild utan att du förstör den eller en upphöjd grav utan att du jämnar den.”2

1at-Tirmidhî (1052) som sade att den är god och autentisk.

2Muslim (969).