Vad är domen för att skriva in barnen i utländska skolor?

Fråga: Den senaste tiden har oerhört många barn i vårt land skrivits in i utländska skolor. Vad är domen för att skriva in barnen i utländska skolor?

Svar: Vad har de för läroplan? Vad finns det för framtida faror? Kanske är det första året helt sunt medan det andra året består av fällor som inte går att komma ut ur. Jag anser att vi inte skall skicka våra barn till dessa skolor överhuvudtaget. Hur de än är så är våra skolor bättre. Det räcker med skolorna som är underordnade ministeriet. Enligt mig är det inte tillåtet för någon att skicka sonen eller dottern till dessa skolor. Det är obligatoriskt att bojkotta dem. Det är min åsikt om de skolorna. Dock är själva frågan varken upp till mig eller er. Det får andra ta hand om.