Vad är domen för att skjuta upp på ´Ishâ’?

Fråga 141: Vad är domen för att skjuta upp på ´Ishâ’ och be den senare på natten?

Svar: Det bästa är att skjuta upp på ´Ishâ’ så sent som möjligt. Ju senare desto bättre. Men om den uppskjutna bönen innebär att han går miste om samlingsbönen, så får han inte skjuta upp på den.

Vad kvinnorna i hemmen beträffar, så är det bättre för dem att be så sent som möjligt. De skall dock be innan midnatt.