Vad är domen för att skjuta upp på begravningen för att en grupp skall hinna med begravningsbönen i moskén?

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på begravningen, ehuruväl det rör sig om mindre än tio minuter, bara för att en grupp skall hinna med begravningsbönen i moskén?

Svar: Det är Sunnah och bättre att påskynda begravningsprocessen. Ingen skall inväntas. De som kommer för sent får be efteråt om de så skulle göra det efter begravningen. Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad begravningsbönen vid en kvinnas grav1.

1al-Bukhârî (458) och Muslim (956).