Vad är domen för att skicka allmosor utomlands?

Fråga: Vad är domen för att skicka allmosor utomlands?

Svar: Det är tillåtet att skicka allmosor utomlands om det görs i nyttosyfte. Om man exempelvis bara har berättigade släktingar utomlands är det harmlöst att skicka till dem. Detsamma gäller om betalaren befinner sig i ett land med hög levnadsstandard och skickar allmosor till utlandet med fattiga invånare. Vid uteblivet nyttosyfte skickas allmosor inte utomlands.