Vad är domen för att röra vid Qur’ânen utom ett rent tillstånd?

Fråga: Vad är domen för att röra vid Qur’ânen utom ett rent tillstånd?

Svar: Den korrekta åsikten är att det inte är tillåtet att röra vid Qur’ânen utom ett rent tillstånd, oavsett om orenheten är mindre eller större. Det är dock tillåtet att läsa Qur’ânen om orenheten är mindre till skillnad ifrån om den är större till dess att personen badar. Detta är den korrekta åsikten i frågan. De lärda har som sagt delade åsikter i frågan, men jag anser att den korrekta är den ni nyligen har hört mig nämna.