Vad är domen för att röra vid Ka´bahs draperi?

Fråga: Vad är domen för att röra vid Ka´bahs draperi?

Svar: Det är inte tillåtet. Ka´bahs draperi är inte till för att det skall vidröras. Det är till för att täcka Ka´bah. Det skall inte vidröras. Det enda som skall vidröras av Ka´bah är det som det finns bevis för, nämligen den jemenitiska hörnan och den svarta stenen. Ty de är kvar utmed Ibrâhîms (´alayhis-salâm) grunder.