Vad är domen för att rätta raderna i samband med begravningsbönen?

Fråga: Vad är domen för att rätta raderna i samband med begravningsbönen?

Svar: De allmänna bevisen tyder på att raderna skall vara raka i alla samlingsböner; obligatoriska, frivilliga som Tarâwîh, begravningsbönen och kvinnornas samlingsbön. Om samlingsbönen är föreskriven så är det även föreskrivet att rätta raderna.

Trots att bevisen tyder på att det är obligatoriskt att rätta raderna så är det många som slarvar med det. Bland andra var både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans kalifer måna om att rätta raderna. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade till och med placera sin hand på sina följeslagares bröst och axlar för att rätta till raderna:

”Rätta till era rader så att inte era hjärtan skiljs åt.”1

Kaliferna som ´Umar och ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhumâ) utsåg män som rättade raderna. Först när de hade sagt till att raderna var raka började de be. Imamen är ålagd att bry sig om raderna. För Allâhs sak skall han inte bry sig om andra tar illa upp. Många okunniga människor tar illa upp och blir arga när imamen skjuter upp på bönen för att rätta raderna. Han skall inte bry sig om sådana människor. Så länge han har starkt band med Allâh så kommer det även att stärkas med människorna om Allâh så tillåter.

Det frågas mycket om kvinnornas första rad är bättre än deras sista. Hadîthen säger:

”Kvinnornas bästa respektive värsta rad är den sista respektive den första.”2

Hadîthen verkar dock inte vara allmän. Det betyder att kvinnornas bästa rad är den första om de ber ensamma utan män. Kvinnornas bästa rad är den sista raden för att de då är som längst bort från männen. Om det inte finns några män i bilden förblir grundregeln att den bästa raden är den första raden.

1Muslim (432).

2Muslim (440).