Vad är domen för att oskäligt bryta fastan i Ramadhân?

Fråga: Vad är domen för att oskäligt bryta fastan i Ramadhân?

Svar: Det är en av de grövsta synderna. Därmed blir utövaren en trotsig syndare. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh och ta igen den dagen. Det vill säga, personen som inleder dagen fastande och sedan bryter den oskäligt har dels syndat, dels måste han ta igen den dagen. I och med att han påbörjade dagen fastande gjorde han så utav förpliktelse. Alltså måste han ta igen den liksom en ed.

Men om han inte fastade över huvud taget, skall han inte ta igen fastan. Så lyder den mest övervägande åsikten. Ty den fastan gagnar ingalunda eftersom den är ogiltig. Principen säger att tidsbegränsad dyrkan som sinkas oskäligt är avslagen. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”1

Dessutom har han överskridit Allâhs (´azza wa djall) gränser vilket är orättfärdigt i sig. Den orättfärdiges handling accepteras inte. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”De som överträder Allâhs gränser är de orättfärdiga.”2

Om han hade gjort denna dyrkan i förtid skulle den inte accepterats. Inte heller accepteras den om den oskäligt görs efter dess tid.

1al-Bukhârî (2697) och Muslim (1718).

22:229