Vad är domen för att öppna ett bankkonto i en räntebank?

Fråga: Vad är domen för att öppna ett bankkonto i en räntebank?

Svar: Om det är för att förvara pengarna där så är det ett nödfall. I så fall är det okej. Och om det är för att investera så är det inte tillåtet. Det är en räntebaserad investering. Den är inte tillåten.