Vad är domen för att mannen täcker överkroppen under bönen?

Fråga 23: Vad är domen för att mannen täcker överkroppen, liksom bröstet och axlarna, under bönen?

Svar: Det är ett måste. Hadîthen säger:

”Ingen enda av er skall be i ett klädesplagg utan att någonting finns på hans axel.”1

Han får täcka sina axlar med sitt överplagg eller be i en skjorta. Och om han inte hittar något så får han be som han är och lov och pris tillkommer Allâh.

1al-Bukhârî (359) och Muslim (516).