Vad är domen för att lossa knutarna och avtäcka likets ansikte i graven?

Fråga: Vad är domen för att lossa knutarna och avtäcka likets ansikte när det har lagts ned i graven?

Svar: Beträffande lossning av knutarna, så har det rapporterats att ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Lossa knutarna när ni har lagt ned liket i graven.”1

När det kommer till att avtäcka likets hela ansikte, så är handlingen grundlös. Det yttersta som har rapporterats i frågan – om det ens är autentiskt – är ´Umar bin al-Khattâbs (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”När jag har dött och ni har lagt ned mig i min grav, så skall ni låta min kind vidröra marken.”2

1Författaren till ”ar-Rawdh al-Murbi´” tillskrev rapporteringen al-Athram och sade i fotnoten: ”Liknande rapporteras från Samurah.”

2Se Ibn Qudâmahs ”al-Mughnî” (3/428).