Vad är domen för att läsa Qur’ân-verser efter al-Fâtihah under begravningsbönen?

Fråga: Vad är domen för att läsa Qur’ân-verser efter al-Fâtihah under begravningsbönen?

Svar: Det är tillåtet att läsa lite av Qur’ânen efter al-Fâtihah under begravningsbönen. Det går även bra att nöja sig med al-Fâtihah. Begravningsbönen är enkel. Således är det inte föreskrivet att läsa inledningsbönen i begravningsbönen. Istället ber man direkt om Allâhs skydd mot Satan och börjar läsa al-Fâtihah.