Vad är domen för att läsa den givmilda Qur’ânen för den döde och lägga den på den dödes mage?

Fråga: Vad är domen för att läsa den givmilda Qur’ânen för den döde och lägga den på den dödes mage? Har kondoleanser ett bestämt antal dagar? Det sägs att de varar tre dagar.

Svar: Det finns ingen autentisk grund till att läsa Qur’ânen för den döde eller vid den dödes grav. Det är inte föreskrivet. Det är faktiskt en innovation.

Det finns inte heller någon autentisk grund till att lägga Qur’ânen på den dödes mage. Det är inte heller föreskrivet. Vissa lärda säger dock att man skall lägga en järnbit på den dödes mage efter att denne har dött så att inte magen svullnar upp.

Beträffande kondoleanserna, så har de ingen tidsbegränsning.