Vad är domen för att lägga något särskilt vid graven eller skriva den dödes namn på gravstenen?

Fråga: Vad är domen för att lägga något särskilt vid graven eller skriva den dödes namn på gravstenen i besökande syfte?

Svar: Det är okej att lägga något särskilt som en sten eller en bräda.

Beträffande skriften, så förbjöd profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skrifter på gravarna1. Men om det står bara namnet på gravstenen utan hyllning, komplimang, Qur’ân-verser eller dylikt, så säger vissa lärda att det är harmlöst. Andra lärda säger att till och med namnet innefattas av förbudet. Istället ritar man dit exempelvis en symbol på gravstenen som kännetecknar ens stam. Det räcker, säger de. Det är bättre. Om symbolen räcker finns det inget behov av skriften.

1at-Tirmidhî (1052) som sade att den är god och autentisk.