Vad är domen för att lägga gräs och klöver på en grav?

Fråga: Vad är domen för att lägga gräs och klöver på en grav sett till att vissa hävdar att klöver förhindrar sand komma ner i graven?

Svar: I vissa länder måste de lägga citrongräs eller någon annan motsvarande växt. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att gräs och träd huggs ned i Makkah, sade al-´Abbâs: ”Förutom citrongräs eftersom det används till deras hus och gravar.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Förutom citrongräs.”1

Om det är behövligt att lägga det mellan stenplattorna så är ingen skada skedd.

Angående gräs på graven, så hör det inte till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Det enda som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är att han gick förbi två gravar och sade:

De straffas, men de straffas inte för något allvarligt. Jo, det är visst allvarligt. En av dem gick omkring och skvallrade medan den andre inte skyddade sig mot urin.” Därefter tog han ett palmblad och delade det i två delar och satte dem i vardera grav. De sade: ”Allâhs sändebud! Varför gjorde du så?” Han svarade: ”Förhoppningsvis mildras deras straff så länge de är gröna.”2

Detta är specifikt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han visste att personerna i de två gravarna straffades. Att någon gör något sådant idag innebär att han tänker dåligt om den döde eftersom han tror att han straffas.

1al-Bukhârî (1349) och Muslim (1353).

2al-Bukhârî (218) och Muslim (292).