Vad är domen för att lägga en sten vid mitten av en kvinnas grav?

Fråga: Efter att en kvinna har begravts lägger gravgrävaren en synlig sten vid mitten av hennes grav så att allmänheten vet att en kvinna ligger i den. Detta för att de exempelvis skall måna om hennes privata delar vid eventuell uppgrävning. Är det Sunnah?

Svar: Det är inte Sunnah. Sunnah är att graven är en hand hög. Det finns ingen skillnad mellan en mans grav och en kvinnas grav. Det är dock harmlöst att lägga något vid graven så att släktingarna som vill besöka den känner igen den. För övrigt är urskiljningen med den omtalade stenen grundlös.