Vad är domen för att kvinnan avtäcker sitt ansikte?

Fråga: Vad är domen för att kvinnan avtäcker sitt ansikte?

Svar: Det är förbjudet för kvinnan att avtäcka sitt ansikte för män som inte är hennes Mahârim. Det har jag klargjort i en liten avhandling benämnd ”Risâlat-ul-Hidjâb”1. Däri har jag nämnt bevisen i Qur’ânen och Sunnah för det. Den som läser den kommer att inse sanningen.