Vad är domen för att korrigera imamens Qur’ân-läsning?

Fråga: Är det obligatoriskt för de ledda att korrigera imamens Qur’ân-läsning om han läser fel?

Svar: Om han läser fel i en obligatorisk läsning, liksom al-Fâtihah, är det obligatoriskt att korrigera honom.

Om han läser fel i en rekommenderad läsning, är det obligatoriskt att korrigera honom om hans felläsning ändrar på betydelsen. Annars är det inte obligatoriskt.