Vad är domen för att inleda tvagningen i Allâhs namn i WC?

Fråga: Vad är domen för inleda tvagningen i Allâhs namn och nämna det i WC?

Svar: Det är obligatoriskt att inleda tvagningen i Allâhs namn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som inte nämner Allâhs namn har ingen tvagning.”

Vad gäller WC där naturliga behov uträttas och som består av toalettstolar, så skall Allâhs namn inte nämnas muntligt däri. Dock är det okej att göra det i badrum som inte är avsett för naturliga behov.