Vad är domen för att imamen gör Taslîm två gånger i begravningsbönen?

Fråga: Vad är domen för att imamen gör Taslîm två gånger i begravningsbönen?

Svar: Det är okej eftersom det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.

1al-Bayhaqî (4/34).