Vad är domen för att iaktta nymånens nytändning?

Fråga: Vad är domen för att iaktta nymånens nytändning?

Svar: Iakttagelse av nymånens nytändning, såväl nymånen till Ramadhân som till Shawwâl, praktiserades av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Människorna gick ut för att iaktta nymånen. Jag berättade för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att jag hade sett den varpå han fastade och befallde människorna att fasta.”1

Följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) praxis är tvivelsutan mer komplett och fulländad.

1Abû Dâwûd (2342), ad-Dârimî (1691) och al-Hâkim (1541). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2052).