Vad är domen för att heta Rahmatullâh?

Fråga: Vad är domen för att heta Rahmatullâh?

Svar: Det är okej. Vissa lärda hette så däribland Rahmatullâh al-Hindî. Det är okej. Ty barnet är en nåd och uppehället är en nåd. Det är en skapad nåd. Regnet är en nåd och det är skapat.