Vad är domen för att gräva upp gravar för att bygga en väg?

Fråga: Är det tillåtet att gräva upp gravarna för att bygga en allmän väg om den endast kan gå via begravningsplatsen? Är det tillåtet att gräva upp dem och omplacera dem för denna allmänna välfärd?

Svar: al-Ladjnah ad-Dâ’imah i Saudiarabien, eller åtminstone några av dess lärda, har gett utslaget att det är tillåtet att gräva upp gravar för att bygga vägar vid nödfall om det inte finns någon annan lösning. I så fall får gravarna grävas upp och skeletten får omplaceras till en annan begravningsplats.