Vad är domen för att gräva sin egen grav?

Fråga: Vad är domen för att gräva sin egen grav?

Svar: Det är inte tillåtet att gräva sin egen grav på en allmän gravplats. Ty graven reserverar platsen så att andra inte kan begravas däri samtidigt som det finns en chans att personen dör någon annanstans. Det är dock tillåtet att gräva sin grav på en privat plats. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) reserverade sin grav i sitt hem innan hon gav bort den till ´Umar (radhiya Allâhu ´anh).