Vad är domen för att gräva en grav rakt nedåt utan en avvikande ficka?

Fråga: Vissa människor har sandig jord varpå deras gravar grävs rakt nedåt och inte med en avvikande ficka. Vad är domen för det?

Svar: Om det finns behov av att gräva en grav rakt nedåt så är det harmlöst. Det kan till och med vara obligatoriskt, vilket är fallet med sandiga jordar.