Vad är domen för att göra Tasbîh med radband?

Fråga: Vad är domen för att göra Tasbîh med radband?

Svar: Det är inte tillåtet att använda sig av det i form av en symbol och anse det vara föreskrivet och välsignat. Så gör Sûfiyyah. Dock är det okej att använda sig av det för att hålla räkningen utan att betrakta det som speciellt eller dygdigt. al-Ladjnah ad-Dâ’imah på Shaykh Ibn Bâzs (rahimahullâh) tid gav ett utslag med samma ingående förklaring om det.