Vad är domen för att göra begravningsplatsen till en genväg eller sittplats?

Fråga: Vad är domen för att göra begravningsplatsen till en genväg eller sittplats?

Svar: Det är inte tillåtet att göra en muslimsk begravningsplats till genvägar eller sittplatser. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd sittningar på gravar och sade:

”Att någon av er sätter sig på kol så att det bränner sönder hans kläder och svider hans skinn är bättre för honom än att han sitter på en grav.”1

Det är obligatoriskt att genvägarna genom begravningsplatserna tas bort och att de muslimska begravningsplatserna respekteras.

1Muslim (971).