Vad är domen för att ge mat för en dement gamling?

Fråga: Vad är domen för att ge mat för en dement gamling?

Svar: Den demente gamlingen är varken skyldig att ge mat eller fasta. Ty han har samma dom som ett barn. Till följd därav är han inte skyldig något.