Vad är domen för att gå på Râfidhahs bröllop?

Fråga: Vad är domen för att gå på Râfidhahs bröllop? Är det tillåtet att äta av deras slakt?

Svar: Nej, inte deras slakt. Om det finns en chans att de ångrar sig om man går på deras bröllop, är det en metod som får dem att ångra sig lättare. Eller om de är grannar. Grannen har sin rättighet. Om de är grannar kallar han på dem.