Vad är domen för att gå på gravar?

Fråga: Vad är domen för att gå på gravar?

Svar: Det är inte tillåtet att gå på gravar eftersom det nedvärderar den döde. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att gravar vitkalkas, att det byggs på dem och att det skrivs på dem. Han sade om sittningar på gravar:

”Att någon av er sätter sig på kol så att det bränner sönder hans kläder och svider hans skinn är bättre för honom än att han sitter på en grav.”1

1Muslim (971).