Vad är domen för att gå i sandaler bland gravar?

Fråga: Vad är domen för att gå i sandaler bland gravar? Hur autentiskt är beviset som förbjuder det:

”Du med kolädersandalerna! Ta av dig dina sandaler.”1?

Svar: De lärda säger att det är föraktfullt att gå i sandaler bland gravarna. Deras bevis är den här hadîthen. De säger dock att om det finns behov av sandaler på grund av het mark, taggar eller dylikt så är det harmlöst att gå i sandaler.

1Ahmad (5/83) och Abû Dâwûd (3230).