Vad är domen för att frukta allvarliga sjukdomar?

Fråga: Vad är domen för att frukta allvarliga sjukdomar?

Svar: Det är en naturlig rädsla. Du får behandla dig mot dem och skydda dig mot dem. Det är en naturlig rädsla och ingen dyrkan. Dyrkar du sjukdomen? Nej. Du har en naturlig rädsla för den så att den inte drabbar dig. Behandla den och skydda dig mot den. Följ läkarnas råd för att skydda dig mot den.