Vad är domen för att förse liket med sammet när det ligger i graven?

Fråga: Vad är domen för att förse liket med sammet när det ligger i graven? Muslim rapporterade via Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade:

”Det lades en röd sammet i Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav.”1

Svar: De lärda säger att det är harmlöst. Jag tycker att det kan diskuteras. Ty det har inte rapporterats att någon följeslagare gjorde så. Det kan ha varit specifikt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om vägen banas för den här handlingen fruktar jag att folk börjar tävla om den. Alla kommer vilja att deras respektive döda har en sammet som är bättre än de andras. Slutligen kommer gravarna bli till en skrytplats. Allt som leder till förbud skall förebyggas.

1Muslim (967).