Vad är domen för att följa med begravningståget för en muslim?

Fråga: Vad är domen för att följa med begravningståget för en muslim? Måste alla muslimer göra det?

Svar: De lärda säger att det är en plikt för endast en del muslimer att tvätta liket, inlinda det, bära det och begrava det. Om någon gör det slipper resten göra det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dock manat till medverkan i begravningståg och sagt:

”Den som bevittnar en begravningsceremoni till dess att det bes för den, får en karat. Och den som bevittnar den till dess att den begravs, får två karat.” Det sades: ”Vad är två karat för något?” Han sade: ”Motsvarande två väldiga berg.”1

1al-Bukhârî (1325) och Muslim (945).