Vad är domen för att fira Mors dag?

Fråga: Vad är domen för att fira Mors dag?

Svar: Det är inte tillåtet. Muslimerna har bara två högtider; Fitr och Adhhâ. Båda högtider hålls efter att två av islams pelare har genomförts. Fitr hålls efter fastan och Adhhâ hålls efter vallfärden. Vi har bara dessa två högtider. Det finns inga högtider utom dem; ingen högtid för mödrarna och ingen högtid för fäderna. Inte ens sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag firas. Det är inte föreskrivet. Det är en innovation. Hur kan man fira en människas, en from persons eller en ledares födelsedag om man inte ens firar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) födelsedag? Det är inte tillåtet. Den som vill vara bra mot sin moder skall vara henne tillgiven och inte tillägna henne en högtid. Den gagnar inte henne. Om du är ute efter belöning skall du vara henne tillgiven oavsett om hon är vid liv eller död.